DAV: Thông báo thu hồi thuốc Levosum

 

Ngày 12/12/2022, Cục Quản lý Dược có công văn số 13223/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc Levosum. Theo đó, lô thuốc Viên nén Levosum (Levothyroxin natri 0,1mg), Số GĐKLH: VN-22010-19, Số lô: E27621012, NSX: 08/7/2021, HD: 07/7/2024 không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ đồng đều hàm lượng, Định lượng, vi phạm mức độ 2.

 

Cục Quản lý được yêu cầu Thu hồi toàn quốc lô thuốc Viên nén Levosum (Levothyroxin natri 0,1mg) nêu trên do Công ty Samnam Pharmaceutical Co., Ltd. (Hàn Quốc) sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây nhập khẩu.

 

Xin xem công văn chi tiết tại đây.

 

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến