DAV: Thu hồi thuốc không đạt chất lượng

 

Cục Quản lý Dược vừa có công văn số 9586/QLD-CL về việc thu hồi thuốc không đạt chất lượng. Thu hồi toàn quốc lô thuốc Dung dịch uống Batiwell (Bromhexin hydroclorid 0,8mg/ml), Số GĐKLH: VD-31011-18, Số kiểm soát: 00121, NSX: 08/03/2021, HD: 08/03/2024 do Công ty cổ phần 23 tháng 9 sản xuất

 

Lý do thu hồi: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ đồng đều thể tích và Độ đồng đều hàm lượng (vi phạm mức độ 2).

 

Xin xem chi tiết công văn tại đây.

 

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến