Thông tin Y - Dược học

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa domperidon

Bổ sung các thông tin dược lý liên quan đến chống chỉ định, tác dụng không mong muốn, liều dùng, cảnh báo và thận trọng khi sử dụng thuốc theo các nội dung quy định tại Phụ lục kèm theo công văn này v

xem tiếp >>