Thông tin Y - Dược học

Tiếp tục sử dụng thuốc cản quang Xenetic 300mg/50ml

Ngày 28/10/2013, cục Quản lý Dược đã có công văn số 17937/QLD-CL về việc tiếp tục sử dụng thuốc cản quang Xenetic 300mg/50ml, Số lô: 12WC034A và 12WC027C, SĐK: VN-4976-07 do Công ty Guerbet-Pháp sản x

xem tiếp >>