Thông tin Y - Dược học

Cục Quản lý Dược - Bộ y tế ra thông báo tạm ngừng việc sử dụng lô vắcxin Quinvaxem

Ngày 21/12/2012, Cục Quản lý dược đã ra công văn số 19909 /QLD- CL thông báo tạm ngừng việc sử dụng lô vắcxin Quinvaxem inj (vắcxin phối hợp năm thành phần DTwP-HepB-Hib dạng lỏng), số lô: 1453037, HD

xem tiếp >>