Thông tin Y - Dược học

Tạm ngừng cấp số đăng ký mới, đăng ký lại đối với thuốc có chứa hoạt chất bifendat và thuốc chứa hoạt chất biphenyl dimethyl dicarboxylat.

Ngày 31/03/2014, cục Quản lý Dược đã có công văn số 4822/QLD-ĐK gửi các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất bifendat và thuốc chứa hoạt

xem tiếp >>