Thông tin Y - Dược học

Thông tin về các chuỗi báo cáo ADR nghiêm trọng năm 2013

Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI & ADR Quốc gia) đã nhận được nhiều báo cáo xảy ra theo chuỗi. Trong đó, các phản ứng có hại (ADR) xuất hiện tr

xem tiếp >>