Thông tin Y - Dược học

Cập nhật thông tin về hiệu quả, độ an toàn và tình hình sử dụng các chế phẩm chứa lysozym

Dữ liệu hiện có về hiệu quả của lysozym còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, ghi nhận từ các nghiên cứu và báo cáo đơn lẻ cho thấy những quan ngại về độ an toàn của lysozym. Nhiều báo cáo về phản ứng dị ứng

xem tiếp >>