Thông tin Y - Dược học

Cục Quản lý Dược yêu cầu cập nhật thông tin dược lý đối với dịch truyền hydroxyethyl starch (HES)

Ngày 30/06/2014, Cục Quản lý Dược có công văn số 11039/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các công ty đăng ký, sản x

xem tiếp >>