Thông tin Y - Dược học

Cập nhật thông tin dược lý đối với chế phẩm chứa diacerein

Ngày 27/03/2015, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế có công văn số 5543/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; các Công ty đăng ký

xem tiếp >>