Điểm tin Cảnh giác dược

Health Canada: Không nên sử dụng benzocain trên trẻ em dưới 2 tuổi

Ở Canada, các chế phẩm chứa benzocain thường được mua tại các hiệu thuốc mà không cần có đơn của bác sỹ (thuốc OTC). Nguy cơ tăng methemoglobin huyết (methemoglobinemia - MetHb) - một bệnh lý huyết h

xem tiếp >>