Điểm tin Cảnh giác dược

Các chất kích thích tạo hồng cầu

Mỹ: Ngày 8/11/2007, Cục Quản lý thuốc và thực phẩm của Mỹ (FDA) đã nhấn mạnh cảnh báo đối với sản phẩm Epogen/Procritđvà Aranespđ, từ kết quả của 6 nghiên cứu cho thấy có sự giảm tỷ lệ sống sót và rút

xem tiếp >>