Điểm tin Cảnh giác dược

Giới hạn chỉ định các thuốc chứa strontium ranelat (Protelos)

Ngày 25/04/2013, Cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) đã ra khuyến cáo hạn chế việc sử dụng các thuốc chứa strontium ranelat do làm tăng nguy cơ gặp phản ứng bất lợi trên tim mạch.

xem tiếp >>