Điểm tin Cảnh giác dược

Giới hạn chỉ định của trimetazidin

Ngày 22/06/2012, Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã ra khuyến cáo hạn chế sử dụng các thuốc chứa trimetazidin.

xem tiếp >>