Cục Quản lý Dược: Thu hồi các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin dạng hàm lượng 40 mg

 

Cục Quản lý Dược vừa có quyết định số 186/QĐ-QLD ngày 19/04/2022 về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40 mg.

 

Lý do: Thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40 mg đã có chống chỉ định cho người Châu Á.

 

Lưu ý: Quyết định này không bao gồm thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin với các dạng hàm lượng thấp hơn.


Xin xem chi tiết Quyết định tại đây.