Cục Quản lý Dược: Mở rộng chỉ định cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi của vắc xin Spikevax

 

Cục Quản lý Dược vừa có công văn số 2308/QLD-KD ngày 31/3/2022 gửi Chi nhành Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam về việc mở rộng chỉ định cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi của vắc xin Spikevax. Theo đó, Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc họp ngày 28/3/2022 tại Văn bản số 24/VPHĐ ngày 29/3/2022, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý với đề nghị của Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam về việc mở rộng chỉ định cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi của vắc xin Spikevax theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất vắc xin.


2. Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam chịu trách nhiệm phối hợp với cơ sở sản xuất vắc xin Spikevax tiếp tục cập nhật, bổ sung hồ sơ, dữ liệu 
mới có liên quan đến vắc xin Spikevax trong quá trình lưu hành sản phẩm.

 

Xin xem công văn tại đây.

 

Điểm tin: DS. Nguyễn Thị Tuyến