Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2): Cập nhật từ Bộ Y tế

Ngày 14/7/2021, Bộ Y tế có Quyết định 3416/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)

Theo đó, “Hướng dẫn chẩn đoán và  điều trị COVID-19 do chủng vi rút Coro4na mới (SARS-CoV-2)” ban hành theo quyết định này thay thế “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)” ban hành kèm theo Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây.