Thông báo về việc tạm ngừng lưu thông, phân phối, sử dụng thuốc tiêm truyền Sodium Chloride 0,9% chai 500 ml, SĐK: VN-7545-09, lô SX: V-130483S

Liên quan đến chuỗi các phản ứng có hại (ADR) nghiêm trọng, ngày 29/08/2013, Cục Quản lý Dược đã ban hành công văn khẩn số 14019/QLD-CL yêu cầu tạm ngừng lưu thông, phân phối, sử dụng thuốc tiêm truyền Sodium Chloride 0,9% chai 500 ml, SĐK: VN-7545-09, lô SX: V-130483S, ngày SX 29/04/2013, hạn dùng: 28/04/2016, do Công ty Anhui Double-Crane Pharmaceutical Co., Ltd., Trung Quốc sản xuất.

 

Liên quan đến chuỗi các phản ứng có hại (ADR) nghiêm trọng, ngày 29/08/2013, Cục Quản lý Dược đã ban hành công văn khẩn số 14019/QLD-CL yêu cầu tạm ngừng lưu thông, phân phối thuốc tiêm truyền Sodium Chloride 0,9% chai 500 ml, SĐK: VN-7545-09, lô SX: V-130483S, ngày SX 29/04/2013, hạn dùng: 28/04/2016, do Công ty Anhui Double-Crane Pharmaceutical Co., Ltd., Trung Quốc sản xuất. Đồng thời, thông báo tới các cơ sở điều trị tạm ngừng sử dụng lô thuốc trên.

 

(Ảnh minh họa: Internet)

 

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Phú Thọ rà soát, kiểm soát việc tiêm truyền thuốc Sodium Chloride 0,9% chai 500 ml, SĐK: VN-7545-09, lô SX: V-130483S tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Phú Thọ kết hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW 2 lấy mẫu gửi về Viện Kiểm nghiệm thuốc TW để kiểm tra chất lượng thuốc tiêm truyền Sodium Chloride 0,9% chai 500 ml, SĐK: VN-7545-09, lô SX: V-130483S theo tiêu chuẩn đã đăng ký.

 

Chi tiết nội dung công văn, xin xem tại đây.