Tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh (giai đoạn 11/2019 - 01/2020)

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin trân trọng gửi các quý đồng nghiệp bảng tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh giai đoạn tháng 11/2019 - 01/2020.

 

 

Nội dung chi tiết xin xem tại đây. 

Trong tình dịch COVID19 có nhiều diễn biến phức tạp, Trung tâm DI&ADR Quốc gia sẽ gửi thư xác nhận báo cáo hàng quý đến cho các đơn vị vào thời điểm phù hợp trong thời gian tới. Trong trường hợp cần thư cảm ơn gấp, xin các đơn vị liên hệ với Trung tâm qua địa chỉ email di.pvcenter@gmail.com để nhận bản điện tử qua email. Bên cạnh đó, để đảm bảo việc báo cáo ADR được thuận lợi, Trung tâm khuyến cáo các đơn vị thực hiện báo cáo ADR qua hệ thống trực tuyến hoặc qua công cụ báo cáo điện tử, chi tiết xin xem tại đây.
 
Xin trân trọng cảm ơn.
 
 
 
Tổng hợp: Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Anh (B)

Các tin liên quan