Tăng cường báo cáo ADR trực tuyến

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, xử lý báo cáo ADR, Trung tâm DI & ADR Quốc gia khuyến khích các đơn vị thực hiện báo cáo ADR trực tuyến qua 2 cách như sau

 

1) Báo cáo bằng công cụ báo cáo do trung tâm xây dựng, sau đó gửi file dữ liệu (dạng file access) về địa chỉ email di.pvcenter@gmail.com. Công cụ hỗ trợ in ấn báo cáo dạng file pdf và chiết xuất dữ liệu dạng file excel. Tải công cụ và hướng dẫn sử dụng.

 


2) Báo cáo ADR trực tuyến qua hệ thống google form. Người báo cáo sẽ nhận được thư xác nhận qua email ngay sau khi gửi báo cáo thành công, tuy nhiên việc in ấn và quản lý báo cáo của đơn vị không thuận tiện. Thực hiện báo cáo tại đây.

 

 

Báo cáo ADR trực tuyến có giá trị tương đương báo cáo qua các kệnh khác. Bên cạnh đó, các kênh gửi báo cáo qua đường bưu điện, email hoặc fax vẫn được Trung tâm DI & ADR Quốc gia duy trì.

 

 

Tổng hợp: Nguyễn Hoàng Anh (b)

Các tin liên quan