HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Bộ Y tế vừa có Quyết định số 29/QĐ-BYT ngày 05/01/2022 về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”. Hướng dẫn này thay thế cho Hướng dẫn ban hành năm 2013 (Quyết định 1088/QĐ-BYT ngày 04/04/2013) là tài liệu chuyên môn hướng dẫn của Bộ Y tế về triển khai hoạt động Giám sát phản ứng có hại của thuốc, Cảnh giác Dược hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

 

    

    Hướng dẫn có nhiều điểm cập nhật quan trọng, phù hợp với hướng dẫn thực hành Cảnh giác Dược được khuyến cáo bởi Tổ chức Y Tế Thế giới, các nước có hoạt động Cảnh giác Dược phát triển và phù hợp với các quy định hiện hành theo quy định của Luật Dược và các văn bản dưới Luật trong lĩnh vực chuyên ngành. Các phương pháp giám sát ADR tích cực bên cạnh báo cáo ADR tự nguyện kinh điển, các phương pháp đánh giá ADR (đặc biệt khả năng phòng tránh được của ADR) và quản lý giảm thiểu nguy cơ liên quan đến thuốc (đặc biệt các thuốc có nguy cơ cao) đã được đề cập trong Hướng dẫn. Hy vọng Hướng dẫn mới sẽ giúp định hướng để các cơ sở khám, chữa bệnh từng bước triển khai hoạt động này.

 

    Trung tâm DI & ADR Quốc gia, Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh xin chân thành cám ơn sự điều phối, chỉ đạo của lãnh đạo và các anh chị chuyên viên Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, sự đóng góp nhiệt tình các ý kiến chuyên môn của các Thầy, Cô, anh chị em đồng nghiệp từ nhiều bệnh viện, các trường Đại học để Hướng dẫn được hoàn chỉnh và trình ký ban hành.

 

    Link tải hướng dẫn: Hướng dẫn giám sát ADR tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  

                       TM. Ban soạn thảo

                   DS. Nguyễn Hoàng Anh

 

Các tin liên quan