TỔNG KẾT CÔNG TÁC BÁO CÁO ADR NĂM 2019

Năm 2019, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý tính đến ngày 31/10/2019 là 16338 báo cáo (đạt 172,6 báo cáo/1 triệu dân). Trong đó, 12812 báo cáo ADR được gửi từ các cơ sở khám, chữa bệnh; 1715 báo cáo ADR xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm (87 báo cáo trùng với báo cáo từ các cơ sở khám, chữa bệnh); và 1898 báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng từ các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.

 

Số lượng báo cáo ADR nhận được từ năm 2003 đến năm 2019 được trình bày trong hình 1. Số lượng báo cáo năm 2019 được ghi nhận từng tháng được trình bày trong hình 2.

 

 

 

Năm 2019, 880 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã gửi báo cáo ADR (tăng 14,7% so với năm 2018). Phần lớn báo cáo được gửi từ các đơn vị ở vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ, từ các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa và bệnh viện thuộc khối công lập (hình 3). Số lượng báo cáo chi tiết của từng cơ sở khám, chữa bệnh được tổng hợp tại đây.

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội có tỷ lệ báo cáo cao nhất chiếm tỷ lệ tương ứng 20,1% và 17,3% tổng số báo cáo của tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh. Thành phố Đà Nẵng là địa phương có công tác báo cáo ADR hiệu quả nhất với số báo cáo/1 triệu dân đạt 669,9 báo cáo/1 triệu dân. Các địa phương có công tác báo cáo ADR hiệu quả đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (200 báo cáo/1 triệu dân) bao gồm thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh An Giang, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thừa Thiên Huế với số báo cáo/1 triệu dân tương ứng là 669,9; 299,5; 298,9; 295,5; 294,5; 291,6; 242,9 và 214,9 (hình 4).

 

 

Các đơn vị có số lượng báo cáo ADR cao tập trung tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, trong đó Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị có số báo cáo ADR nhiều nhất trong cả nước, chiếm 3,1% tổng số báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh (bảng 1).

 

 

Trung tâm DI & ADR Quốc gia xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các đơn vị và cán bộ y tế đã tham gia báo cáo ADR trong năm 2019 và mong tiếp tục nhận được sự phối hợp để triển khai hiệu quả hoạt động giám sát ADR.

 

ThS. Trần Ngân Hà, DS. Lương Anh Tùng

Các tin liên quan