Tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh (giai đoạn 11/2020 - 03/2021)

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin trân trọng gửi các quý đồng nghiệp bảng tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh giai đoạn tháng 11/2019 - 03/2021.

 

Nội dung chi tiết:

Tổng kết tháng 11, 12 - 2020

Tổng kết tháng 1, 2, 3 - 2021


 
Xin lưu ý: giai đoạn thống kê báo cáo là từ tháng 11/2019 đến tháng 03/2021, căn cứ trên ngày nhận báo cáo tại Trung tâm DI&ADR Quốc gia. Quý đồng nghiệp cần trao đổi thêm xin liên hệ qua địa chỉ email di.pvcenter@gmail.com.

 

Để đảm bảo việc báo cáo ADR được thuận lợi, tránh thất lạc. Trung tâm khuyến cáo các đơn vị thực hiện báo cáo ADR qua hệ thống trực tuyến hoặc qua công cụ báo cáo điện tử, chi tiết xin xem tại đây.
 
Xin trân trọng cảm ơn.
 
 
 
Tổng hợp: Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Anh (B)
 

Các tin liên quan