Thông báo về hình thức tiếp nhận báo cáo theo dõi an toàn của thuốc theo mẫu 2A, 2B, 2C tại Thông tư số 08/2022/TT-BYT

Thực hiện các quy định về báo cáo theo dõi, đánh giá an toàn, hiệu quả tại Điều 5, Thông tư số 08/2022/TT-BYT, để thuận tiện cho việc tiếp nhận, theo dõi báo cáo của các đơn vị, Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin thông báo về việc thu tiếp nhận báo cáo tại Trung tâm bao gồm 2 bước.

 

Thực hiện các quy định về báo cáo theo dõi, đánh giá an toàn, hiệu quả tại Điều 5, Thông tư số 08/2022/TT-BYT, để thuận tiện cho việc tiếp nhận, theo dõi báo cáo của các đơn vị, Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin thông báo về việc thu tiếp nhận báo cáo theo mẫu 2A, 2B và 2C tại Trung tâm bao gồm 2 bước như sau:

 

1. Bước 1: Đơn vị báo cáo gửi thông tin và đính kèm file scan báo cáo gốc qua hệ thống google form theo các đường dẫn sau (sau khi gửi, hệ thống sẽ gửi email xác nhận vào email của người báo cáo):

- Báo cáo theo mẫu 2A: https://forms.gle/rnq2Yu6keVZqVK687

- Báo cáo theo mẫu 2B: https://forms.gle/7qxMLgv19YZAuHLCA

- Báo cáo theo mẫu 2C: https://forms.gle/fYLz1jLttbCWNDPx7

2. Bước 2: Gửi bản gốc báo cáo về Trung tâm DI&ADR Quốc gia.


Trong trường hợp sử dụng email của doanh nghiệp để gửi báo cáo, quý đồng nghiệp vui lòng tạo tài khoản google bằng email doanh nghiệp theo hướng dẫn tại link sau: https://workspace.google.com/essentials/signup/verify/workspaceoffer

 

Việc tiếp nhận báo cáo theo 2 bước như trên được áp dụng với tất cả các báo cáo theo mẫu 2A, 2B, 2C gửi đến Trung tâm DI&ADR Quốc gia từ ngày 01/01/2023. Trung tâm xin thông báo để các đơn vị liên quan thực hiện báo cáo đúng quy định.

 

Xin trân trọng cảm ơn.