KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÁM SÁT PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH

Đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc thông qua hoạt động Cảnh giác Dược, giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) là một trong các nội dung quan trọng của chính sách và công tác sử dụng thuốc hợp lý, an toàn tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

 

 

Theo phân công của Bộ Y tế (Quyết định số 5305/QĐ-BYT ngày 21/12/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động Dược lâm sàng của cơ sở khám, chữa bệnh), Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh phối hợp với Trung tâm DI & ADR Quốc gia thực hiện cuộc khảo sát này nhằm định hướng xây dựng, sửa đổi “Hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khảm bệnh, chữa bệnh”.

 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trân trọng đề nghị các bệnh viện hoàn thiện đầy đủ bộ câu hỏi này. Thông tin được Quý Bệnh viện cung cấp sẽ rất hữu ích trong việc xác định thực trạng triển khai hoạt động giám sát ADR tại đơn vị, đồng thời, phát hiện các khó khăn và rào cản của nhân viên y tế trong việc báo cáo ADR. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp hỗ trợ giúp phòng ngừa và giảm thiểu tác động của ADR, đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn trong thực hành lâm sàng. Kết quả khảo sát cũng là thông tin quan trọng giúp Bộ Y tế sửa đổi, cập nhật “Hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám, chữa bệnh” ban hành kèm theo quyết định 1088/QĐ-BYT ngày 04/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Công văn số 1154/KCB-NV ngày 16/09/2021 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc thực hiện khảo sát

 

Khi cần biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật, đề nghị liên hệ:

1. ThS. Lê Kim Dung, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, email: lkdung1970@yahoo.com

2. ThS. Trần Ngân Hà, Trung tâm DI & ADR Quốc gia, email: nganhahup@gmail.comGhi chú

- Thời gian trả lời bộ câu hỏi dự kiến từ 30 - 45 phút.

- Mỗi đơn vị chỉ thực hiện khảo sát 1 lần.

- Quý Bệnh viện vui lòng lựa chọn 01 phương án phù hợp nhất đối với mỗi câu hỏi được đưa ra. Các câu hỏi cho phép lựa chọn nhiều phương án đã được chú thích rõ ở mỗi câu.

- Các câu được đánh dấu * là các câu bắt buộc trả lời.

- Sau khi trả lời xong, quý đồng nghiệp nhấn "Submit" và đợi hệ thống thông báo đã gửi thành công (email xác nhận sẽ được gửi trong vòng 24h sau khi gửi kết quả khảo sát).

- Thực hiện khảo sát trực tiếp theo form dưới đây hoặc truy cập link.

 

 

Các tin liên quan