Điểm tin Cảnh giác dược

Cập nhật khuyến cáo của các cơ quan quản lý các nước về việc thắt chặt giới hạn sử dụng valproat trên phụ nữ

Ngày 21/11/2014, Nhóm điều phối của Quy trình đăng ký thuốc sử dụng trên người không tập trung và thừa nhận lẫn nhau giữa các thành viên trong liên minh Châu Âu (Coordination Group for Mutual Recognit

xem tiếp >>