Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: nhắc lại nguyên tắc trong sử dụng kali clorua đường tĩnh mạch

Ngày 30/5/2017, ANSM thông báo đã ghi nhận các báo cáo sai sót về thuốc liên quan đến việc tiêm đường tĩnh mạch chế phẩm kali clorua (KCl) nồng độ cao trực tiếp không qua pha loãng. Sai sót này có thể

xem tiếp >>