Điểm tin Cảnh giác dược

Các thuốc tránh thai khẩn cấp có chứa levonorgestrel - khuyến cáo mới đối với việc sử dụng đồng thời các thuốc cảm ứng enzym

Chuyển hóa của levonorgestrel tăng lên khi sử dụng đồng thời với các thuốc hoặc các sản phẩm từ thảo mộc có hoạt tính cảm ứng enzym, đặc biệt với các chất cảm ứng CYP3A4. Các dữ liệu gần đây đã cho th

xem tiếp >>