Điểm tin Cảnh giác dược

US. FDA thông báo đang nghiên cứu về nguy cơ thuốc đối quang từ có chứa gadolinium lắng cặn trên não sau khi sử dụng liều lặp lại các thuốc này để chụp cộng hưởng từ

US. FDA thông báo đang nghiên cứu về nguy cơ thuốc đối quang từ có chứa gadolinium (GBCAs) lắng cặn trên não sau khi sử dụng liều lặp lại các thuốc này để chụp cộng hưởng từ (MRI). Các công bố gần đây

xem tiếp >>