Điểm tin Cảnh giác dược

Ủy ban đánh giá nguy cơ cảnh giác dược Châu Âu khuyến cáo ngừng cấp phép lưu hành các dung dịch truyền chứa hydroxyethyl starch (HES)

Khi so sánh HES với các chế phẩm thay thế huyết tương khác (các dung dịch dạng tinh thể), Ủy ban đánh giá nguy cơ cảnh giác dược (Pharmacovigilance Risk Management Committee – PRAC) thuộc Cơ quan Quản

xem tiếp >>