Điểm tin Cảnh giác dược

Cảnh báo về nguy cơ mắc bệnh lao khi sử dụng thuốc ức chế yếu tố hoại tử khối u (TNF-alpha inhibitors)

Trong Bản tin Cập nhật An toàn thuốc số 9, tập 7 tháng 04 năm 2014 của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh (MHRA), MHRA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ mắc bệnh lao khi sử dụng các thuốc ức chế yếu tố hoại tử

xem tiếp >>