Điểm tin Cảnh giác dược

TGA: Điểm tin đáng chú ý trong bản tin Medicines Safety Update, volume 8, No.1 năm 2017

Trong bản tin Medicines Safety Update số 1 năm 2017, Cơ quan Quản lý Điều trị Úc khuyến cáo các cán bộ y tế về việc tờ thông tin sản phẩm của các thuốc chứa aripiprazol vừa được cập nhật nguy cơ rối l

xem tiếp >>