Điểm tin Cảnh giác dược

Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) khẳng định thuốc tránh thai khẩn cấp chứa levonorgestrel và ulipristal vẫn mang lại lợi ích vượt trội nguy cơ đối với phụ nữ với mọi mức cân nặng

Ngày 24/07/2014, sau khi kết thúc quá trình đánh giá lại mối liên quan giữa cân nặng và hiệu quả tránh thai của các thuốc tránh thai khẩn cấp chứa levonorgestrel và ulipristal, Cơ quan Quản lý Dược ph

xem tiếp >>