Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Thu hẹp chỉ định của các chế phẩm chứa flour cho trẻ em

Ngày 13/02/2017, ANSM quyết định thu hẹp các chỉ định của các chế phẩm có chứa flour chỉ dành cho trẻ em trên 6 tháng tuổi.

xem tiếp >>