Điểm tin Cảnh giác dược

Health Canada: Nguy cơ cháy da nghiêm trọng (serious skin burns) liên quan đến các chế phẩm bôi ngoài da OTC để giảm đau chứa menthol

Ngày 13/02/2017, Health Canada thông báo kết quả rà soát của cơ quan này cho thấy nguy cơ cháy da nghiêm trọng liên quan đến các chế phẩm bôi ngoài da OTC để giảm đau chứa menthol.

xem tiếp >>