Điểm tin Cảnh giác dược

U.S FDA và Health Canada thông báo kết quả sơ bộ của thử nghiệm lâm sàng của phác đồ chống kết tập tiểu cầu kép

Kết quả sơ bộ cho thấy hiệu quả của phác đồ nhưng nguy cơ tử vong không do bệnh lý tim mạch lại cao hơn

xem tiếp >>