Điểm tin Cảnh giác dược

Ủy ban đánh giá nguy cơ cảnh giác dược Châu Âu (PRAC) khuyến cáo ngừng sử dụng các thuốc chứa strontium ranelat

Ngày 10/01/2014, Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) thuộc Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đã ra khuyến cáo ngừng sử dụng các thuốc chứa strontium ranelat để điều trị loãng xương

xem tiếp >>