Điểm tin Cảnh giác dược

FDA: Tránh sử dụng NSAIDs khi mang thai từ 20 tuần trở đi

FDA cảnh báo rằng việc sử dụng NSAID từ tuần thứ 20 trở đi trong thai kỳ có thể gây ra các bệnh lý thận hiếm gặp nhưng nghiêm trọng ở thai nhi. Bệnh lý thận này có thể làm giảm lượng nước ối xung quan

xem tiếp >>