Điểm tin Cảnh giác dược

Thận trọng khi sử dụng metoclopramid trên trẻ em dưới 18 tuổi

Do những nguy cơ của metoclopramid trên thần kinh và tim mạch, đặc biệt khi sử dụng trên đối tượng trẻ em dưới 18 tuổi, các cán bộ y tế cần thận trọng khi dùng metoclopramid trên đối tượng bệnh nhân n

xem tiếp >>