Điểm tin Cảnh giác dược

Medsafe: Vildagliptin và thuốc ức chế men chuyển (ACEI) – tăng nguy cơ phù mạch

Phối hợp vildagliptin với thuốc ức chế men chuyển (ACEI) làm tăng nguy cơ phù mạch so với sử dụng đơn độc. Cân nhắc tương tác thuốc này nếu bệnh nhân sử dụng đồng thời hai thuốc trên có triệu chứng ph

xem tiếp >>