Điểm tin Cảnh giác dược

Cảnh báo về nguy cơ độc thận và phản vệ khi sử dụng thuốc bacitracin đường tiêm: Thông báo từ Bộ Y tế Canada

Bộ Y tế Canada đã tiến hành đánh giá độ an toàn của các chế phẩm chứa bacitracin và phát hiện khả năng có mối liên hệ giữa việc sử dụng bacitracin đường tiêm và nguy cơ độc thận, quá mẫn, bao gồm viêm

xem tiếp >>