Điểm tin Cảnh giác dược

KHUYẾN CÁO LIỀU THUỐC KHÁNG LAO SỬ DỤNG CHO TRẺ EM

Đồng ý với các khuyến cáo của WHO cho ethambutol, isoniazid, pyrazinamid và rifampicin.

xem tiếp >>