Điểm tin Cảnh giác dược

Medsafe: Cập nhật về thiếu hiệu quả điều trị liên quan đến Rocuronium bromide 10 mg/mL

Từ tháng 10 năm 2020 đến nay, Medsafe không nhận được thêm báo cáo về sự thiếu hiệu quả điều trị của dung dịch tiêm Rocuronium bromide 10 mg/mL (Hameln)

xem tiếp >>