Điểm tin Cảnh giác dược

EMA: vắc-xin Covid-19 Astrazeneca - hiện lợi ích vẫn vượt trội nguy cơ

EMA đang tiến hành rà soát toàn bộ các trường hợp huyết khối được báo cáo, tuy nhiên, cho đến hiện tại lợi của việc tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca vẫn vượt trội nguy cơ.

xem tiếp >>