Health Canada: Apomorphin và nguy cơ thiếu máu tán huyết

Thông tin về nguy cơ thiếu máu tán huyết khi sử dụng Apomorphin đang dần được cập nhật trong các mục cảnh báo và thận trọng (Warnings and Precautions), phản ứng có hại của thuốc (Adverse Reactions) và phần thông tin thuốc dành cho bệnh nhân (Patient Medication Information) trong tờ thông tin sản phẩm chứa Apomorphin tại Canada. 


Thông điệp chính dành cho các nhân viên y tế:  

• Sau khi thuốc được cấp phép lưu hành, các trường hợp thiếu máu tán huyết cần nhập viện khi điều trị bằng apomorphin đã được ghi nhận, báo cáo. 

• Nhiều trường hợp được báo cáo trong đó có xét nghiệm kháng globulin trực tiếp dương tính (test Coombs (+)), gợi ý liên quan đến khả năng tan máu qua trung gian miễn dịch.  

• Thiếu máu tán huyết có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào sau khi điều trị bằng apomorphin. Nếu bệnh nhân bị thiếu máu trong khi dùng apomorphin, hãy cân nhắc nguy cơ tiến triển của thiếu máu tán huyết. Xem xét ngừng điều trị apomorphin khi xảy ra biến cố này.

 

Nguồn: https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/january-2023/health-product-infowatch-january-2023.pdf

 

Điểm tin: CTV. Kim Thị Khánh Huyền, CTV. Lê Đình Văn

 

Phụ trách: DS. Nguyễn Thị Cúc