Điểm tin Cảnh giác dược

Nguy cơ rối loạn tâm thần và hành vi khi dùng thuốc corticosteroid dạng hít và dạng dùng qua đường mũi

Tác dụng không mong muốn trên tâm thần và hành vi có thể xảy ra khi sử dụng corticosteroid dạng hít và dạng dùng qua đường mũi.

xem tiếp >>