Điểm tin Cảnh giác dược

Loạn nhịp tim do dùng liều cao Celexa (citalopram hydrobromid)

Ngày 24.08.2011, FDA đưa ra khuyến cáo rằng dùng citalopram HBr (biệt dược là Celexa) với liều cao hơn 40mg có thể gây ra loạn nhịp tim.

xem tiếp >>