ANSM: Thu hẹp chỉ định của các chế phẩm chứa flour cho trẻ em

Ngày 13/02/2017, ANSM quyết định thu hẹp các chỉ định của các chế phẩm có chứa flour chỉ dành cho trẻ em trên 6 tháng tuổi.

 

Ngày 13/02/2017, ANSM quyết định thu hẹp các chỉ định của các chế phẩm có chứa flour chỉ dành cho trẻ em trên 6 tháng tuổi. Do đó, các khuyến cáo của HAS về việc phòng ngừa sâu răng không bao gồm bổ sung flour đường uống (viên nén, giọt) cho trẻ dưới 6 tháng tuổi (độ tuổi phát triển răng). Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/2/2017.

 

Nguồn: -ANSM.Fluor

Điểm tin: DS. Dương Khánh Linh

Các tin liên quan