Health Canada thông báo thu hồi bổ sung các loại thuốc ranitidin của bốn công ty

Health Canada thông báo thu hồi bổ sung các loại thuốc ranitidine của bốn công ty: Apotex Inc., Pro Doc Limitée, Sanis Health Inc., và Sivem Enterprises ULC. Các lô này bị thu hồi vì chúng có thể chứa tạp chất, N-nitrosodimethylamine (NDMA), trên giới hạn cho phép.

 

 

Health Canada thông báo thu hồi bổ sung các loại thuốc ranitidine của bốn công ty: Apotex Inc., Pro Doc Limitée, Sanis Health Inc., và Sivem Enterprises ULC. Các lô này bị thu hồi vì chúng có thể chứa tạp chất, N-nitrosodimethylamine (NDMA), trên giới hạn cho phép. Danh sách chi tiết các sản phẩm bị thu hồi xin xem trong bảng dưới và link đính kèm.

 

Bảng 1. Danh sách các chế phẩm bị thu hồi đợt này

Công ty

Biệt dược/hoạt chất

Mã số DIN

Nồng độ/hàm lượng

Số lô

Apotex Inc.

Acid Reducer (ranitidine) sold under the brand names Equate and Selection

02296160

150 mg

Tất cả các lô

Apotex Inc.

Apo-Ranitidine Oral Solution

02280833

15 mg/mL

Tất cả các lô

Apotex Inc.

Apo-Ranitidine Tablet 150mg

00733059

150 mg

Tất cả các lô

Apotex Inc.

Apo-Ranitidine Tablet 300mg

00733067

300 mg

Tất cả các lô

Pro Doc Limitée

Ranitidine - 150

00740748

150 mg

Tất cả các lô

Pro Doc Limitée

Ranitidine - 300

00740756

300 mg

Tất cả các lô

Sandoz Canada

Sandoz Ranitidine

02243229

150 mg

Tất cả các lô

Sandoz Canada

Sandoz Ranitidine

02243230

300 mg

Tất cả các lô

Sanis Health Inc.

Ranitidine

02353016

150 mg

Tất cả các lô

Sanis Health Inc.

Ranitidine

02353024

300 mg

Tất cả các lô

Sivem Pharmaceuticals ULC

Ranitidine

02385953

150 mg

NP4179
NP4183
NP4184
NP5656
NP5657
NT2721
NT2722
NT2724
NT2757
NT2762
NT2763
NT2764
NT2765
PJ2434
PJ2435
PV6243
PV6244
PV6245

Sivem Pharmaceuticals ULC

Ranitidine

02385961

300 mg

NP4177
NP4180
NT1365
PX8854

 

Health Canada khuyến cáo tới bệnh nhân:

 

Bệnh nhân có thể trao đổi với bác sỹ điều trị của mình nếu đã sử dụng một sản phẩm chứa ranitidine và có lo ngại về sức khỏe của mình. Bệnh nhân cũng có thể trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn về các lựa chọn điều trị thay thế ranitidine phù hợp với hoàn cảnh sức khỏe của mình. Có nhiều lựa chọn thay thế ranitidine cả ở dạng thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn ở Canada được phép sử dụng với những chỉ định tương tự như ranitidine.

 

Các cá nhân sử dụng thuốc ranitidine theo đơn, bao gồm cả sản phẩm bị thu hồi, không nên ngừng sử dụng trừ khi đã trao đổi với bác sỹ của mình và thống nhất được phương án điều trị thay thế, vì nguy cơ do dừng điều trị đột ngột có thể lớn hơn rủi ro liên quan đến phơi nhiễm NDMA.

 

Nguồn: https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71029a-eng.php

 

 

Người tổng hợp: DS. Nguyễn Phương Thúy

Các tin liên quan