Medsafe: Khuyến cáo giảm liều dabigatran trong tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc

Dabigatran là thuốc chống đông được sử dụng rất phổ biến ở New Zealand để điều trị và dự phòng một số bệnh lý liên quan đến huyết khối. Tuy nhiên, Medsafe ghi nhận được các báo cáo về bệnh nhân bị xuất huyết liên quan đến dabigatran.

 

 

Qua những báo cáo hiện có, Medsafe nhận thấy liều khuyến cáo của dabigatran (ví dụ như biệt dược Pradaxa) để điều trị hoặc dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc mạch phổi cần được điều chỉnh. Liều khuyến cáo mới thay đổi chủ yếu trên đối tượng người cao tuổi, bệnh nhân có chức năng thận suy giảm ở mức độ trung bình (thanh thải creatinine [CrCl]: 30–50 mL/phút), và những bệnh nhân có khả năng xuất huyết với ít nhất 1 yếu tố nguy cơ. Chi tiết liều điều chỉnh trên các đối tượng bệnh nhân xin xem Bảng 1.

Bảng 1. Điều chỉnh liều khuyến cáo cho chỉ định điều trị hoặc dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc mạch phổi

 

Ghi chú: Sử dụng liều thấp hơn khuyến cáo cho những bệnh nhân có ít nguy cơ huyết khối và có nguy cơ chảy máu cao.

 

Medsafe đang làm việc với các đơn vị đăng ký sản phẩm để cập nhật tờ hướng dẫn sử dụng của các chế phẩm có chứa dabigatran. Tờ HDSD cập nhật được Medsafe phê duyệt sẽ được đăng tải lên website trong vài tuần tới.

 

Nguồn: https://www.medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/PDF/Prescriber%20Update%20June%202019.pdf

 

Người tổng hợp: DS. Nguyễn Phương Thúy

Các tin liên quan