DAV: Công văn số 19942/QLD-CL ngày 27/11/2019 về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Young II Captopril)

Thuốc viên nén Young II Captopril Tablet (Captopril 25mg), SĐK: VN-20970-18, Số lô: 1801, NSX: 29/6/2018, HD: 28/6/2021 do Công ty Young IL Pharm. Co., Ltd. (Korea) sản xuất, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Captopril, giới hạn Captopril disulfid, độ hòa tan.

 

Xem chi tiết công văn tại đây.