DAV: Ngày 22/11/2019, Cục quản lý Dược Việt Nam có công văn số 19664/QLD-CL về việc thu hồi thuốc Aciclovir không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Lô thuốc viên nang mềm Aciclovir 400 mg (aciclovir 400 mg), SĐK: VD-24375-16, số lô:050918, NSX:240918, HD: 240921 không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ điêu độ hòa tan.

Nguồn:  https://dav.gov.vn/cong-van-so-19664qld-cl-ve-viec-thu-hoi-thuoc-aciclovir-khong-dat-tieu-chuan-chat-luong-n2658.html 

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến