Thông báo về Kết luận của Hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố y khoa tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

Ngày 16/12/2019, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã có Thông báo số 3808/TB-SYT về Kết luận của Hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố y khoa tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng.

 

Vấn đề này liên quan đến 03 ca sản phụ xảy ra tai biến tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng sau khi tiêm thuốc gây tê tủy sống Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy xảy ra vào ngày 22/10/2019 (01 trường hợp) và 17/11/2019 (02 trường hợp), trong đó có 02 trường hợp tử vong.

 

Theo Thông báo trên của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, nguyên nhân sự cố được kết luận như sau: Trong 02 trường hợp tử vong, một trường hợp nghĩ nhiều đến sốc phản vệ hoặc ngộ độc thuốc tê bupivacain, một trường hợp nghĩ nhiều đến do ngộ độc thuốc tê bupivacain; trong khi đó, 01 trường hợp tai biến còn lại được chẩn đoán xác định ngộ độc thuốc tê bupivacain.

 

Chi tiết xin xem nội dung đầy đủ của Thông báo tại đây.