Công văn số 186/KCB-NV của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thông báo triển khai việc thực hiện Thông tư số 51/2017/TT- BYT về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

Ngày 13/02/2018, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã có công văn số 186/KCB-NV về việc thực hiện Thông tư số 51/2017/TT- BYT về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

 

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT có các điểm thay đổi cơ bản so với Thông tư số 08/1999/TT-BYT như sau:

 

- Phân loại phản vệ theo quốc tế có các mức độ I, II, III, IV.

- Sốc 2 pha được đưa vào Thông tư này theo khuyến cáo của quốc tế.

- Chẩn đoán theo tiêu chuẩn của quốc tế.

- Dấu hiệu chẩn đoán phản vệ viết ngắn gọn dễ hiểu, dễ chẩn đoán.

- Thay đổi đường tiêm adrenalin mũi cấp cứu ban đầu từ tiêm dưới da sang tiêm bắp.

- Khoảng cách giữa các mũi tiêm nhắc lại của adrenalin là từ 3-5 phút thay cho 15 phút của Thông tư 08/1999/TT-BYT.

- Đối tượng được phép tiêm adrenalin cấp cứu ban đầu được mở rộng khi không có bác sĩ tại nơi xảy ra phản vệ.

- Thử phản ứng với thuốc: Thông tư 08/1999/TT-BYT quy định thử phản ứng với penicilin và streptomycin tuy nhiên Thông tư này quy định bỏ thử phản ứng đối với tất cả các loại thuốc, chỉ thực hiện thử phản ứng đối với những người bệnh có tiền sử phản vệ với thuốc hoặc dị nguyên liên quan và nếu người bệnh có tiền sử phản vệ với nhiều dị nguyên khác nhau.

- Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị y tế có sửa đổi, bổ sung.

- Bổ sung xử trí phản vệ với các trường hợp đặc biệt như người đang dùng thuốc chẹn Beta, phản vệ với thuốc gây tê, gây mê, thuốc cản quang, phản vệ do gắng sức, phản vệ vô căn.

 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến như sau:

 

Đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành triển khai phổ biến Thông tư số 51/2017/TT-BYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị y tế theo các quy định tại Thông tư.

 

Chi tiết công văn số 186/KCB-NV xin xem tại đây.