Điểm tin Cảnh giác dược

Nguy cơ phản ứng dị ứng thuốc của các chế phẩm sắt đường tĩnh mạch

Tất cả các chế phẩm sắt đường tĩnh mạch nói chung đều có nguy cơ nhỏ gây các phản ứng dị ứng, trong đó có một số phản ứng dị ứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

xem tiếp >>