Điểm tin Cảnh giác dược

Các thuốc tránh thai khẩn cấp có chứa levonorgestrel có thể tương tác với các chất cảm ứng enzyme gan

Thuốc và dược liệu có chứa chất cảm ứng CYP3A4 có thể làm tăng chuyển hóa của levonorgestrel, dẫn tới làm giảm nồng độ levonorgestrel trong máu và có thể làm giảm hiệu quả của các thuốc tránh thai khẩ

xem tiếp >>