Điểm tin Cảnh giác dược

PRAC khuyến cáo giới hạn việc sử dụng các thuốc kích thích thụ thể beta tác dụng ngắn trong sản khoa

PRAC khuyến cáo không nên sử dụng dạng đường uống và dạng đặt trực tràng của các thuốc thuốc kích thích beta tác dụng ngắn trong sản khoa. Đối với dạng tiêm, chỉ định vẫn được duy trì, tuy nhiên, chỉ

xem tiếp >>