Điểm tin Cảnh giác dược

Tương quan giữa bệnh thận và thoái hóa điểm vàng

Hội về "Sức khoẻ của thận" đưa ra tuyên bố: "Cần phải có những quy định tốt nhất trong thực hành trên lâm sàng đối với những bệnh nhân có bệnh mạn tính về thận, thường xuyên theo dõi mắt những bệnh n

xem tiếp >>