Điểm tin Cảnh giác dược

EMA: Kết luận về vắc-xin Covid-19 AstraZeneca và biến cố thuyên tắc - huyết khối

EMA kết luận lợi ích của vắc-xin Covid-19 AstraZenca vẫn vượt trội nguy cơ nhưng có thể có mối liên quan với một số trường hợp huyết khối kèm theo giảm tiểu cầu hiếm gặp.

xem tiếp >>