Điểm tin Cảnh giác dược

WHO: Tramadol và hạ natri máu - khía cạnh mới từ tín hiệu cũ

Nghiên cứu của WHO về mối quan hệ nhân quả giữa việc sử dụng tramadol và tình trạng hạ natri máu trên bệnh nhân.

xem tiếp >>