Health Canada: Bản tin Health Product InfoWatch tháng 02/2017

Trong bản tin Health Product InfoWatch tháng 02/2017, Health Canada điểm một số thông tin an toàn thuốc liên quan đến các thuốc amiodaron, levetiracetam, các retinoid dạng uống.

 
 
Nội dung cụ thể như sau:
 
- Amiodarone (đường tiêm tĩnh mạch): Health Canada kết luận có thể có liên hệ giữa nguy cơ gặp phản ứng có hại trên tim mạch và việc sử dụng amiodarone trong thai kỳ hoặc ngay sau sinh. Các nhà sản xuất được yêu cầu phải cập nhật nguy cơ này vào tờ thông tin sản phẩm.
 
- Levetiracetam: Health Canada kết luận có thể có liên hệ giữa nguy cơ gặp tổn thương thận cấp liên quan đến levetiracetam. Tờ thông tin sản phẩm của thuốc Keppra (levetiracetam) ghi nhận tổn thương thận cấp đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng levetiracetam. Health Canada yêu cầu các nhà sản xuất khác cũng cập nhật khuyến cáo tương tự.
 
- Thuốc có chứa retinoid dạng uống: Health Canada kết luận có thể có liên hệ giữa việc sử dụng các thuốc có chứa isotretinoin dạng uống và nguy cơ rối loạn chức năng cương dương, kết luận này không áp dụng cho các loại thuốc khác trong nhóm retinoid. Health Canada khuyến cáo các tờ thông tin sản phẩm isotretinoin cần được thống nhất để đề cập đến nguy cơ này.
 

 
Điểm tin: DS. Nguyễn Hoàng Anh.

 

 

Các tin liên quan